Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2020. godini

14.07.2020. - 21.09.2020.

KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR, Preradovićeva 5, Zagreb

OBJAVLJUJE dana 22. srpnja 2020. godine

 

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2020. godini


1.
Kulturno informativni centar u suradnji s Gradskim uredom za kulturu Grada Zagreba dodjeljivat će potpore autoricama i autorima za:

  • književno-umjetnički rad

Potpora će se dodjeljivati autoricama i autorima za književno-umjetnička djela u okviru projekta Zagrebačka muza u sklopu kojega će naglasak biti na stvaranju književnih umjetničkih djela koja će popularizirati Zagreb, Zagrepčanke i Zagrepčane – fiktivne ili zbiljske.

Pozivamo sve književnice i književnike koji će biti nadahnuti temom zagrebačkog potresa da napišu roman.2.
Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske.

3.
Dodjeljivat će se sljedeće potpore:

  • tri tromjesečne potpore u iznosu od 36.000,00 kn bruto

Potpore će se isplaćivati autoricama i autorima u mjesečnim obrocima od 12.000,00 kn bruto


4.
Uz kratki životopis i bibliografiju, autorice i autori su dužni dostaviti detaljan opis projekta – sinopsis, ogledni arak te dvije potpisane recenzije prijavljenoga autorskog projekta. Recenzenti moraju biti relevantni stručnjaci za navedena područja i to književni kritičar ili teoretičar te urednik ili izdavač.
Prijava s kompletnom dokumentacijom (ogledni arak i sinopsis, životopis i bibliografija te dvije recenzije) podnosi se isključivo elektronički, putem e-maila na kic@kic.hr.
Sinopsis i ogledni arak u nazivu i tijelu teksta ne smiju sadržavati ime autora radi prvog dijela procesa vrednovanja koji se odvija anonimno. 
Recenzije moraju biti potpisane.

5.
Sve u roku pristigle prijave s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno formirano povjerenstvo te uputiti prijedlog Upravnom vijeću i ravnatelju Kulturno informativnog centra koji će donijeti odluku o dodjeli potpora autorima.
S korisnikom potpore za poticanje književnoga stvaralaštva sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obveze autora i Kulturno informativnog centra.

6.
Nepotpune prijave te prijave pristigle izvan roka neće se razmatrati.
Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: knjizevna.muza@kic.hr .

7.
Prijave na ovaj javni poziv mogu se podnositi od dana objave do 21. rujna 2020. godine.