Pogledajte predavanje prof. dr. sc. Gorana Bandova - Europska solidarnost u doba COVID-19 krize

10.03.2021. u 19:00 h srijeda

Europska solidarnost jedan je od najsnažnijih instrumenata EU politika, koji umrežuje i učvršćuje odnose članica EU, ali i ostatka europskog prostora. Kroz europsku solidarnost države članice EU pružaju podršku europskoj državi, koja u određenom trenutku nije u stanju potpuno samostalno uspješno odgovoriti na krizu poput poplave, epidemije, potresa ili pandemije. Ako se EU solidarnost ne aktivira, to je razlog za zabrinutost, i upravo se to dogodilo u jednom momentu za vrijeme krize uzrokovane pandemijom COVID -19, europska solidarnost pokleknula je nakratko, iako nije smjela, jer se prijatelju i savezniku pomaže i kad je tebi samom najteže. No, nakon kratkog zastoja, europska solidarnost je profunkcionirala u nizu aspekata – od pitanja zdravstvene prekogranične podrške, donacija medicinske opreme i zaštite, slanja medicinskog osoblja iz niza država u najugroženije europske regije do povrata europskih građana njihovim domovima, kao i snažne podrške gospodarstvu europskih država, kako u EU, tako i država koje su njezino najbliže susjedstvo.