COGITO RIGOLO SUM - OD MOLIÈREA I SMIJEHA DO ADAPTACIJE

13.06.2023. u 19:00 h utorak

Povodom organizacije 22. Ljetne škole međunarodne frankofone mreže OFFRES u Dubrovniku (23.- 30.07.2023.) pod naslovom „ Adaptacija: korist i šteta. Pod okriljem Molièrea“ na kojoj sudjeluju stručnjaci, doktorandi i studenti iz 20-ak zemalja, želimo aktualizirati ne samo Molièreov opus i njegove adaptacije u okviru „frančezarija“, nego i postaviti pitanje adaptacije u užem i širem smislu.
U tu svrhu pozivamo vas na tribinu koja želi najaviti sam događaj, ali i pokušati sagledati implikacije adaptacija, od odnosa tzv. centra i periferije do preispitivanja transfera, metaforizacije-mistifikacije koncepata i posljedičnih praksi.
Tradicija može biti i povod smijehu kao ozbiljnoj stvari.  

Maja Vukušić Zorica, rođena u Zagrebu, izvanredna profesorica i predstojnica Katedre za francusku književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je u Parizu na Dnevnicima Andrea Gidea, bavi se književnošću, književnom teorijom, a zanima se za filozofiju, glazbu i neka transdisciplinarna područja kao što su gay i queer studies. Napisala je knjigu o Gideu koja je objavljena u Parizu, pisala je o Barthesu i organizirala skup o njemu u Hrvatskom državnom arhivu povodom 100-godišnjice njegovog rođenja. Pisala je i o markizu de Sadeu, Chopinu, Handelu, Rameauu, Rousseau i drugima. Članica je znanstvenog vijeća frankofone znanstvene mreže OFFRES, predstavnik francuske organizacije za stručnjake za 19. st. (SERD), suradnik Centra za performativne umjetnosti na Sveučilištu u Birminghamu (CIPA) i članica DHKP-a.
Prevela je 15 knjiga na hrvatski od kojih su dvije posljednje predavanja Michela Foucaulta na Collège de France. Knjiga Zatočenici ljubavi - homoseksualci, književnost, angažman izašla je u ediciji Naklade Ljevak.