Objava odluke o rezultatima natječaja za izbor ravnatelja

20.05.2022. - 31.05.2022.

Objava odluke o rezultatima natječaja za izbor ravnatelja  Kulturno informativnog centra sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13 i 85/15).

undefined