RELIGIJE

AUTOR Paul Poupard

RELIGIJE

 

Biblioteka "Što znam?"

Nakladnici:
Kulturno informativni centar
Jesenski i Turk
kolovoz 2007.

Prema Mircei Eliadeu, poznatom povjesničaru religija, današnji čovjek živi u radikalno desakraliziranom svijetu. Ali, kako to kroz mnoga svoja djela Eliade dokazuje, samim time potreba za sakralnim nije nestala. Također, komparativni studij religija naveo ga je na misao da je sakralno bitna sastavnica strukture ljudske svijesti, a ne samo prolazni trenutak u povijesti iste svijesti. Uvažavajući ovakav stav, autor ove knjige poziva se i na mnoge druge istraživače (poput G. Dumezila, R. Otta, M. Webera itd.) s istom težnjom; pored homo sapiensa, homo erectusa, homo fabera. homo economicusa, homo demensa... i ostalih mnogostrukih izražaja kompleksne naravi ljudskog biča, otvara se mogućnost i za homo religiosusa.

 

 

undefined