HELENISTIČKA CIVILIZACIJA

AUTOR Paul Petit i André Laronde

HELENISTIČKA CIVILIZACIJA

Nakladnici:
Kulturno informativni centar 
Jesenski i Turk
Studeni, 2010.

Jedinstvenost helenističke civilizacije neporeciva je: da bi se to uvidjelo, dovoljno je usporediti pergamsku Akropolu s atenskom. Polibijevu povijest s Tukididovom, stoicizam s platonizmom i klasičnog Perikla s «barokom» (u svakom smislu riječi) Antioha Epifana.
Helenistička civilizacija nema nikakva obilježja dekadencije i pogrešno ju je smatrati tranzicijskim razdobljem., konfuznim i turobnim. Ona je nešto poput baroka Antike, i poput onoga drugog, stjecat će sve prosvjećenije štovaoce.undefined