Odmetnuti grafiti - Krešimir Buden

04.07.2018. - 25.07.2018.

Pozivamo Vas na otvorenje izložbe Krešimira Budena - Odmetnuti Grafiti u Galeriji na katu (KIC), 4.7.2018. srijeda u 20 sati

Zadržavajući dio estetike i ikonografije ulične umjetnosti istraživanje nastavlja u voluminoznim prikazima na neke od klasičnih grafiterskih motiva. Radovi koe će izložiti imaju klasična obilježja skulptura, no nose sa sobom izrazitu vezu s uličnom umjetnošću vezanu za hip hop glazbu i subkulturu, te time ostvaruju pomak na izlagačkoj sceni.

Izložba ostaje otvorena do 25.7.2018.

"Krešimir Buden pripada generacijski tom prvom valu klinaca koji su krajem 80-tih godina prošlog stoljeća na zagrebačkim ulicama, bez pretjeranih ideja o najavi promjene svijeta, krenuli s domaćim verzijama grafita. Fascinirani čitavim paketom (glazba, moda, žargon, svjetonazorska načela) koji uz grafite kao subkulturni fenomen etničkih i rasnih manjina biva uvezen iz neke druge urbane sredine, naši autori s dobranim kašnjenjem objeručke prihvaćaju i rade na prilagodbi istih, dodajući lokalizirane motive i ikonografiju. Buden u tom okruženju ostvaruje zanimljive radove na kojima se vidi likovna pismenost, no ubrzo sam sebi postavlja niz kako estetskih, tako i formalnih pitanja, koja stavljaju dvodimenzionalne napise i crteže po zidovima u drugi plan."
Emil Matešić (iz predgovora)

Krešimir Buden (1974., Zagreb) nakon završetka Škole za
primijenjenu umjetnost i dizajn svoje prve radove ostvaruje
kasnih 80tih. na zagrebačkim ulicama u svojevrsnom preporodu
autorskih dekoracija na javnim površinama nadahnutih
grafitima iz urbanih američkih gradova.
Tijekom godina ostvaruje niz zanimljivih radova u Hrvatskoj i
Europi, te se s pravom može reći da je jedan od pionira grafiti
umjetnosti u Hrvatskoj koji je na međunarodnoj sceni pokazao
neke od posebnosti domaćih writera /autora grafita.
Nakon niza godina grafiterstva dolazi do zasićenja radom
na zidovima bojom i crtežom te pokušava naći nove forme
izražavanja.
Zadržavajući dio estetike i ikonografije ulične umjetnosti
istraživanje nastavlja u voluminoznim prikazima na neke od
klasičnih grafiterskih motiva.
Radovi koji nastaju imaju klasična obilježja skulptura, no nose
sa sobom izrazitu vezu s uličnom umjetnošću vezanu za hip hop
glazbu i subkulturu, te time ostvaruju pomak na izlagačkoj sceni.
U radovima koji gube svaku vezu sa estetikom ulične umjetosti
proizašle iz klasične grafiti umjetnosti očituje se tendencija
skulpturalnog izražavanja od koje valja očekivati zanimljive
radove u budućnosti.
Radi kao grafički dizajner i kreativni voditelj niza projekata kako
u svojoj autorskoj radionici, tako i u oglašavanju i odnosima s
javnošću.
Član je ULUPUH-a i HZSU u statusu samostalnog umjetnika -
grafički dizajner.

www.2fast.hr