Novi izložbeni prostor u KIC-u Galerija na katu

Program galerije namjerava se razvijati u dva smjera, jedan koji nastavlja, sada već tradiciju, promoviranja fotografske umjetnosti, a drugi okrenut novim izlagačkim koncepcijama.

 Fotografija kao umjetnička forma često je na marginama izlagačkih aktivnosti, a inflacija dostupnosti proizvodnje same fotografije dovela je i do inflacije želje za izlaganjem radova.

U tom obilju materijala nalaze se i vrhunski radovi koji uz pomoć kustosa mogu znatno doprinjeti prezentaciji duha vremena koji se često definira napretkom tehnologije, a nazadnošću ljudskih vrijednosti.

 U tome prostoru onih koji snimaju i onih koji ih vide i analiziraju, Galerija na katu nastojati će razvijati kako autorsku fotografiju tako i kustoske koncepcije zasnovane na fotografiji.

 S druge strane, profesionalnost i vokacija fotografa kako ona u reporterskom smislu tako i ona u istraživačkom druga su strana medalje koju tako dostupan medij nudi. Galerija na katu nastojati će odabirati projekte koji u ta dva polariteta tretmana fotografije ostvaruju pomak i razliku.

U novim izlagačkim koncepcijama naglasak će biti na projektima koji posebnost galerijskog prostora koriste kao ishodišnu točku rada, a težnja se postavlja na novijim radovima posebno osmišljenim za mogućnosti koje galerija ima.

Time se pokušava mane prostora pretvoriti u stvaralačke izazove, a visinu samoga prostora, otvorenost velikim prozorima na vrlo prometnu ulicu, te arhitekturu istoga koja omogućuje i vješanje radova u prostoru iskoristiti kao dodanu vrijednost.

Galerija na katu dio je živoga organizma ustanove gdje svakodnevno cirkulira veći proj posjetilaca, programi koji se u KIC-u odvijaju u neposrednom susjedstvu galerije, na istom katu, također sa sobom nose i potencijalnu publiku na koju treba računati.

U suradnji s institucijama, organizacijama i projektima koji svoja godišnja istraživanja često prezentiraju u KIC-u u formi festivala ili završnog događanja namjerava se težiti koncipiranim izložbama koje ulaze u jednu od dvije smjernice rada – fotografsku ili posebno osmišljen projekt za galeriju.

Takvim programiranje nastojati će se dati okvir unutar kojega aktivistički i istraživački orijentiran dio umjetničke scene dobiva prostor za izlaganje u srcu grada i tako predstavlja svoj rad unutar  programskih okvira koje ustanova postavlja.

 Upravo radi povećane potražnje za suradnjom s KIC-om javlja se potreba selekcije koja treba profilirati prostor i program, te mu u formi servisa građanima dati jednu ozbiljnost, sadržajnu vrijednost i profesionalnost tamo gdje je to moguće.

Galerija namjerava razvijati program aktivnog susreta s umjetnicina kroz organizaciju radionica na kojim se intenzivnije razmjenjuje znanje i iskustvo između zainteresiranih i umjetnika, te kraćim druženjima na kojima umjetnik govori o svom stvaralačkom procesu i motivima

 

                                                                                                                                                                                                                                               Emil Matešić, ravnatelj

undefined

 

Program za 2016/17. ima za namjeru ponuditi radove koji su koncipirani posebno za prostor galerije ili su do sada neizlagani na domaćoj sceni.

 

  1.     Jovica Drobnjak, fotografije

Radovi su nastali tijekom istraživanja motiva metalne ograde u neposrednom susjedstvu umjetnika. Dobiveni rezultati su eksperiment u unutar medija i percepcije rezultata gdje se gubi prepoznatljivost objekta, a otvara se množina značenja koji proizlaze iz snage apstraktnog motiva.

 

  1.     Frano Roglić, skulptura, instalacija

Rad nastaje manipulacijom predmeta koje umjetnika svakodnevno viđa u svom okruženju, stare bačvi od katrana. Izmještajući ih u galerijski kontekst te intervenirajući u njihov sadržaj, bačve poprimaju novo značenje.

 

 

  1.     Dragan Živadinov & Dunja Zupančič & Miha Turšić, instalacija, fotografije

Predstavljanje  faze Postgravitacijskog projekta Noordung  u kojoj pratimo proces pretvaranja preminule glumice u simbol koji je sam odabrala, te tranziciju simbola u satelit.

 

  1.     Ivana Vučić, fotografije

Radovi su dio intimne fotografske ispovijesti umjetnice koja istražuje poziciju analognih instant tehnika fotografiranj u susretu s suvremenošću.

 

 

  1.     Sonja Hindkajer, slike, radionica

Umjetnica pristupa klasičnom mediju kroz spontani odnos koji za rezultat prozvodi figurativne slike nabijene energijom trenutačnog nadahnuća u tradiciji šamanizma i područja u kojem se umjetnosti pripisuje duhovna dimenzija.

 

 

  1.     Predrag Pavić, skulptura

Rad se bavi autoreferencijalnošću vlastite tjelesnosti  u formi skulpture i sile teže gdje se namjerava koristi mogućnost koju galerija ima – mogućnost vješanja o strop.

 

  1.     Marie Francoise Plissart, (F) fotografije

Ciklus nazvan 'Aqua arbor' sastoji se od c/b poliptiha s motivima vode i drveća čije rastakanje jedno u drugom jednostavno 'cijedi' poeziju prirode u foto print.

Novi izložbeni prostor u KIC-u Galerija na katu