LIKOVI MOJE STVARNOSTI / ANDREA DRAMIĆANIN I MIĆA STAJČIĆ

01.06.2023. - 29.06.2023.

Andrea Dramićanin (1990) i Mića Stajčić (1977) predstavljeni su radovima koji u svojoj figuralnoj, antropomorfnoj formi predstavljaju noviju srbijansku figuraliku. Radi se o dva različita pristupa koji kontekst iz kojega uzimaju nadahnuće definiraju kao prostor 'političke borbe'. Likovi popularne kulture što ih oba autora uzimaju za svoj nježno proživljeni alter ego utjelovljuju tako ideju intimnog eskapizma ili komentara na opću društvenu zbilju Srbije.
Kod Dramićaninove smo svjedoci estetizacije ambicije utonule u san i umorne od očekivanja i zadaća koje je ostavila za sobom, dok kod Stajčića vidimo jasnu političku potku o vezi stupova društva prikazanu posredno kroz likove popularne kulture na kojoj počivaju sva postsocijalistička društva. Autorski su to komentari ili spomenici eskapističkim formatima što ih autori razvijaju već godinama i kroz njih progovaraju o sredini u kojoj žive i rade, koristeći sebi bliske i značenjima definirane likove.
Ta suprotnost krajnje intimističkog, nježnog prikaza djevojke utonule u san, i izravnog, vrištećeg, ledeno humornog ogleda o regionalnoj političkoj situaciji, kao da govori o načinu na koji se svaki građanin bilo koje države, bio on umjetnik ili ne, može suočiti sa stvarnošću.
U ovom kratkom pogledu prezentiramo i nudimo našoj publici dvije opcije: bijeg od stvarnosti u san, ili preuveličavanje te iste stvarnosti kroz pomno odabrane likove iz dječjeg univerzuma smještene u jednoj tako 'domaćoj' koreografiji odnosa Crkve i Države.

Nakon otvorenja održat će se razgovor s umjetnicima uz prezentaciju njihova rada, a o privatnoj galerijskoj praksi u Srbiji govorit će Ksenija Marinković iz X Vitamin galerije koja zastupa oba autora.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Andrea Dramićanin rođena je 1990. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (2009 -2015), smjer kiparstvo. U radovima koristi razne tehnike i pristupe kojima istražuje poziciju suvremene figuralne skulpture, dok s druge strane inovativno pristupa tehnici akvarela i estetizaciji artefakata koji proizvode bol u svome izvornom obliku. Posljednji semestar master studija provela je na École national supérieure des beaux-arts de Paris, kao stipendistica Vlade Francuske (2014-2015). Živi i radi u Beogradu, a trenutno je na studijskom boravku u Kini.
Milorad Mića Stajčić rođen je 1977. godine u Beogradu, gdje i dalje živi i radi. Diplomirao je na Fakultetu Organizacionih Nauka na smjeru informacioni sistemi i na Fakultetu Likovnih Umetnosti na smjeru kiparstvo u klasi prof. Mrđana Bajića. Trenutno je na doktorskim umjetničkim studijima. Osnivač je i suvlasnik galerije X Vitamin u Beogradu. U svom umjetničkom radu osim skulpture izražava se i putem raznih instalacija, video radova, performansa, fotografije. Često koristi popularnu kulturu i njezine protagoniste i antagoniste izmještajući ih iz njihovog matičnog konteksta. U mnogim radovima tematizira na kritički način državotvorne mitove, ekonomske postulate kao i ideološke diskurse na kojim počiva suvremeno društvo.

Izložba „Likovi moje stvarnosti“ realizirana je u suradnji s galerijom X Vitamin iz Beograda i može se pogledati do 29. lipnja 2023.