Katalog informacija

FINANCIJSKI DOKUMENTI

2020.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA 2020

BILANCA 2020

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA 2020

Referentna stranica - Izvještaji proracuna, proracunskih i izvanproracunskih korisnika 2020

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 2020

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA 2020

potvrda predaje FINA 2020

potvrda predaje GRAD ZAGREB 2020

Bilješke uz financijske izvještaje - KIC 2020

 

2019.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA 2019

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA 2019

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA 2019

B I L A N C A 2019

Prihodi rashodi 2019

2018.

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA ZA 2018.

Bilješke uz financijska izvješća 2018

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 2018

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIM 2018

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA 2018

B I L A N C A 2018

___________________________

Primljeni robni zajmovi i financijski najmovi

Izvještaji Proračunskih i Izvanproračunskih Korisnika

Izvještaj o Rashodima Prema Funkcijskoj Klasifikaciji

Izvještaj o Promjenama o Vrijednosti i Obujmu Imovine i Obveza

Izvještaj o Prihodima i Rashodima

Izvještaj o Obvezama Za Razdoblje 01-31-12-2017

Dani Zajmovi i Primljene Otplate

Bilješke Uz Financijski Izvještaj

Bilanca

Dospjele Kamate Na Kredit i Zajmove

Primljeni Krediti i Zajmovi Te Otplate

________________________

PLAN NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2016.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA, RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

REFERENTNA STRANICA

BILANCA 2014

_
______________________

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA ZA 2018.