KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR

KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR

Adresa: Preradovićeva 5, 10 000 Zagreb
Telefoni: +385 (1) 4810 714, +385 (1) 4810 727

Radno vrijeme ureda: 8.30 do 16.30 sati
Radno vrijeme ureda za stranke: 11.00 do 13.00 sati

OIB: 62432304595
IBAN: HR612360000-1101300218

KONTAKTI

opće informacije i upite slati na:
kic@kic.hr

Upravno vijeće Kulturno informativnog centra

Miljenka Buljević, predsjednica
Goran Dević, potpredsjednik
Lorna Vlašić, članica

Hrvoje Hribar, ravnatelj
hrvoje.hribar@kic.hr

Petar Bujas, glavni urednik nakladničke djelatnosti
petar.bujas@kic.hr 

Feđa Gavrilović, voditelj Galerije Forum
feda.gavrilovic@kic.hr

Magdalena Ivkić, tajništvo KIC-a
magdalena.ivkic@kic.hr

Emil Matešić, viši stručni suradnik za posebne projekte i razvoj programa
emil.matesic@kic.hr

Andrea Grgić Marasović, voditeljica organizacije programa 
andrea.grgic@kic.hr

Gordana Štorić, organizatorica kulturnih događanja
gordana.storic@kic.hr

Hana Marta Jurčević-Bulić, stručna suradnica organizacije programa
hana.marta@kic.hr

Lorna Vlašić, urednica tribina
lorna.vlasic@kic.hr

Diana Sardelić Pezo, viša stručna suradnica za europske projekte, europsku suradnju, financiranje projekata i sponzorstvo
diana.sardelicpezo@kic.hr

Branko Ištvančić, urednik filmskog i scenskog programa
branko.istvancic@kic.hr

Daniel Rafaelić, voditelj međunarodnog i interdisciplinarnog filmskog
programa
daniel.rafaelic@kic.hr

J
osip Nalis, urednik glazbeno-scenske djelatnosti
josip.nalis@kic.hr

Dino Muhović, prodaja i marketing
dino.muhovic@kic.hr

Vedran Grladinović, tehnika i informatika
tehnika@kic.hr

 

KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR

Lokacija