Situacija 36. Salona mladih

10.05.2022. - 31.05.2022.

Istovremeno s tematskim izložbenim programom ovogodišnjeg Salona mladih Hrvatskog društva likovnih umjetnika u više izložbenih prostora Zagreba odvija se salonski program Situacija. Riječ je o programu s kontinuitetom jer pripada jednom od tradicionalnih koncepata na nizu Salona od osnutka 1968. godine. S obzirom na slobodu teme, njime se nastoji stvoriti uvid u tematske okupacije i kreativne aspiracije, a napose dosege mladih umjetnika uzimajući u obzir različitost pristupa korištenja medija, tehnika i materijala.

Situacija 36. Salona mladih u Galeriji Forum otvara se u utorak, 10. svibnja u 21 sat.

Izlažu: Grgur Akrap, Ariana Herceg, Iris Jambrek, Damir Kamenar, Alba Miočev, Antonio Rendulić, Laura Sajko, Antun Sekulić, Andrej Tomić

Kustosica: Nevenka Šarčević

 

Više o Situaciji saznajte na mrežnoj stranici Salona mladih

https://salonmladih.hdlu.hr/36-salon-mladih/situacija/