IZVOR / Izvor Pende

19.01.2024. - 09.02.2024.

Samim naslovom autor se poigrava svojim imenom i njegovim značenjem, a u kontekstu slika koje nam predstavlja i pitanjem: koji je izvor naših reakcija na apstraktno slikarstvo? "Kada nam se slika obraća isključivo elementima svoje tvorbe – bojom, linijom i mjerom, izvor za kojim tragamo nije onaj njezin, jer on je u njoj samoj, vrlo očit i upravo pred nama, nego je to izvor naše reakcije na nju. On se, najčešće, nalazi u specifičnom ugađanju objekta estetskog promišljanja s našim intrinzičnim osjećajem harmonije, mjere, ritma. Nije novo usporediti apstraktno slikarstvo s glazbom, upravo zbog nesvodivosti (ili – svodivosti koja može biti samo vrlo teška i nasilna) učinka tih umjetničkih formi na bilo što izvan samog umjetničkog djela.
I sada smo pred tim neobičnim plodom. Djelom koje je samo sebi izvor i koje govori o sebi, dok mi, njegovi gledatelji, ishodište svoje estetske reakcije (kakvog god ona predznaka bila) pronalazimo u samom susretu s tim djelom. Ne u našem znanju, ne u asocijaciji, već samo u tom naoko nelogičnom krugu reflektiranja umjetnine. Reflektirajući apstraktnu sliku mi promišljamo, zapravo, sebe same, na način koji nam nije odmah, ni lako shvatljiv.“, piše kustos izložbe, voditelj Galerije Forum, Feđa Gavrilović u predgovoru.

Izvor Pende rođen je u Zagrebu, a odrastao u Dubrovniku. Studij kiparstva započeo je 1996. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, potom prelazi na studij slikarstva na Umjetničkoj akademiji u Düsseldorfu, gdje je 2002. diplomirao u klasi profesorice Karin Risse, te magistrirao 2005. godine. Pende od 2003. izlaže na samostalnim i skupnim izložbama u Bonnu, Münchenu, Hannoveru, Düsseldorfu i Hamburgu u Njemačkoj, Chicagu u SAD-u i Eupenu u Belgiji. Umjetnički dijalog s njemačkim slikarom Danielom Richterom započeo je u projektu Plivati zajedno, gdje su dva slikara izlagala svoje slike jednu uz drugu u nekoliko muzeja i institucija. Godine 2019. s Marianom Pende i Slavenom Toljem sudjelovao je na izložbi Mjesto isprekidanih odlazaka, koja se za vrijeme 58. venecijanskog bijenala održala u Paviljonu Tesa 100 u Arsenalima. Godine 2022. organizirana mu je velika samostalna izložba u Nacionalnom muzeju moderne umjetnosti u Zagrebu. Radovi Izvora Pende nalaze se u muzejskim i privatnim zbirkama u Hrvatskoj i inozemstvu.

Izložba se može pogledati do 9.2.2024.